Hợp âm: Csus2 - C suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Csus2 - C suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: C D G - Cấu trúc quãng: R 2 5

Csus2

(C suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtC D GCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế C2 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Csus2] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 0 0 3 3] - Rookie
[x 3 0 0 1 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Csus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Csus2]

Hợp âm: Csus2 - C suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele