Hợp âm: Cmaj7\G - C (with G added as the lower note) major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cmaj7\G - C (with G added as the lower note) major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: G C E G B - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Cmaj7\G

(C (with G added as the lower note) major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG C E G BCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Cmajor7\G ; CM7\G ; CMaj7\G ;Hợp âm liên quan Cmaj7 ;

Hợp âm [Cmaj7\G] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 3 5 4 5 3] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cmaj7\G]
Other [Ukulele] finger positions of [Cmaj7\G]

Hợp âm: Cmaj7\G - C (with G added as the lower note) major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele