Hợp âm: C9b5 - C ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C9b5 - C ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: C E F# A# D - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

C9b5

(C ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtC E F# A# DCấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế C9(b5) ; C9(-5) ; C7/9(b5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [C9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[8 7 8 7 7 x] - Intermediate
[x 3 2 3 3 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [C9b5]

Hợp âm: C9b5 - C ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele