Hợp âm: C9#5\E - C (with E added as the lower note) ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C9#5\E - C (with E added as the lower note) ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: E C E G# A# D - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

C9#5\E

(C (with E added as the lower note) ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtE C E G# A# DCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế C9(#5)\E ; C+9\E ; Caug9\E ; C7#5(add9)\E ;Hợp âm liên quan C9#5 ;

Hợp âm [C9#5\E] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 1 0 1 1 0] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [C9#5\E]
Other [Ukulele] finger positions of [C9#5\E]

Hợp âm: C9#5\E - C (with E added as the lower note) ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele