Hợp âm: C7#5 - C seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C7#5 - C seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: C E G# A# - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

C7#5

(C seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtC E G# A#Cấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế C7(+5) ; Caug7 ; C+7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [C7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 2 3 1 4] - Advanced
[8 x 8 9 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [C7#5]

Hợp âm: C7#5 - C seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele