Hợp âm: C\G - C (with G added as the lower note) major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C\G - C (with G added as the lower note) major - basic major triad - Các note cấu thành: G C E G - Cấu trúc quãng: R 3 5

C\G

(C (with G added as the lower note) major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtG C E GCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế CM\G ;Hợp âm liên quan C ;

Hợp âm [C\G] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 3 2 0 1 0] - Intermediate
[3 3 5 5 5 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [C\G]
Other [Ukulele] finger positions of [C\G]

Hợp âm: C\G - C (with G added as the lower note) major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele