Hợp âm: C#9sus4 - C sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#9sus4 - C sharp ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: C# F# G# B D# - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

C#9sus4

(C sharp ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtC# F# G# B D#Cấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Db9sus4 ;

Hợp âm [C#9sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 x 9 8 7 x] - Intermediate
[x 4 4 4 4 4] - Intermediate
[x 4 x 4 4 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [C#9sus4]

Hợp âm: C#9sus4 - C sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele