Hợp âm: C - C major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C - C major - basic major triad - Các note cấu thành: C E G - Cấu trúc quãng: R 3 5

C

(C major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtC E GCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế CM ;Hợp âm liên quan C\E ; C\G ;

Hợp âm [C] - 7 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 2 0 1 0] - Rookie
[x 3 2 0 1 3] - Rookie
[8 10 10 9 8 8] - Intermediate
[x 3 5 5 5 3] - Intermediate
[x x 5 5 5 8] - Intermediate
[x x 10 12 13 12] - Advanced
[8 7 5 5 5 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C]
Other [Ukulele] finger positions of [C]

Hợp âm: C - C major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele