Hợp âm: Bbmaj13 - B flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbmaj13 - B flat major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: Bb D F A G - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Bbmaj13

(B flat major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtBb D F A GCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế BbM13 ; BbMaj7(add13) ; BbM7(add13) ; Bbmajor7(add13) ; BbM7/13 ; BbMaj7/13 ; BbM6 ; BbMaj7(add6) ; BbM7(add6) ; Bbmajor7(add6) ; BbM7/6 ; BbMaj7/6 ;Hợp âm liên quan A#maj13 ;

Hợp âm [Bbmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 2 3 3] - Advanced
[6 x 7 7 8 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bbmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbmaj13]

Hợp âm: Bbmaj13 - B flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele