Hợp âm: Bbm7b5 - B flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbm7b5 - B flat minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Bb Db E Ab - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

Bbm7b5

(B flat minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtBb Db E AbCấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Bbº7 ; Bb1/2dim ; Bb1/2dim7 ; Bbm7(b5) ; Bbm7(-5) ;Hợp âm liên quan A#m7b5 ;

Hợp âm [Bbm7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 1 2 0] - Rookie
[6 7 6 6 9 6] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bbm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbm7b5]

Hợp âm: Bbm7b5 - B flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele