Hợp âm: Bb7#5 - B flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb7#5 - B flat seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Bb D Gb Ab - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

Bb7#5

(B flat seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtBb D Gb AbCấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Bb7(+5) ; Bbaug7 ; Bb+7 ;Hợp âm liên quan A#7#5 ;

Hợp âm [Bb7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 1 3 2] - Intermediate
[6 x 6 7 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bb7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb7#5]

Hợp âm: Bb7#5 - B flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele