Hợp âm: Bb6 - B flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb6 - B flat sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: Bb D F G - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

Bb6

(B flat sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtBb D F GCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Bbmajor6 ; BbMaj6 ; BbM6 ;Hợp âm liên quan A#6 ;

Hợp âm [Bb6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 3 3 3] - Intermediate
[6 5 3 3 3 3] - Advanced
[6 x 5 7 6 x] - Professional
[6 8 x 7 8 6] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bb6]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb6]

Hợp âm: Bb6 - B flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele