Hợp âm: B9b5 - B ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B9b5 - B ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: B D# F A C# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

B9b5

(B ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtB D# F A C#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế B9(b5) ; B9(-5) ; B7/9(b5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 1 2 2 1] - Advanced
[7 6 7 6 6 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [B9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [B9b5]

Hợp âm: B9b5 - B ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele