Hợp âm: B5 - B power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B5 - B power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: B F# - Cấu trúc quãng: R 5

B5

(B power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtB F#Cấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[7 9 9 x x x] - Rookie
[2 4 4 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [B5]
Other [Ukulele] finger positions of [B5]

Hợp âm: B5 - B power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele