Hợp âm: Bº7 - B diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bº7 - B diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: B D F G# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Bº7

(B diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtB D F G#Cấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Bº ; Bdim ; Bdim7 ; Bdim/6 ; Bdim(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 3 1 3 x] - Advanced
[7 8 9 7 9 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Bº7]

Hợp âm: Bº7 - B diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele