Hợp âm: Abm7b5 - A flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abm7b5 - A flat minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Ab B D Gb - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

Abm7b5

(A flat minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtAb B D GbCấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Abº7 ; Ab1/2dim ; Ab1/2dim7 ; Abm7(b5) ; Abm7(-5) ;Hợp âm liên quan G#m7b5 ;

Hợp âm [Abm7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 6 7 7 7] - Intermediate
[x 11 12 11 12 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Abm7b5]

Hợp âm: Abm7b5 - A flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele