Hợp âm: Abdim - A flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abdim - A flat diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: Ab B D - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Abdim

(A flat diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtAb B DCấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan G#dim ;

Hợp âm [Abdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 2 0 1 0 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Abdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Abdim]

Hợp âm: Abdim - A flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele