Hợp âm: Ab7sus2 - A flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab7sus2 - A flat dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Ab Bb Eb Gb - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

Ab7sus2

(A flat dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtAb Bb Eb GbCấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan G#7sus2 ;

Hợp âm [Ab7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 3 4 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ab7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab7sus2]

Hợp âm: Ab7sus2 - A flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele