Hợp âm: Ab6 - A flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab6 - A flat sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: Ab C Eb F - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

Ab6

(A flat sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtAb C Eb FCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Abmajor6 ; AbMaj6 ; AbM6 ;Hợp âm liên quan G#6 ;

Hợp âm [Ab6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 6 8 6 8] - Advanced
[x 11 13 10 13 x] - Advanced
[4 6 x 5 6 4] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Ab6]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab6]

Hợp âm: Ab6 - A flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele