Hợp âm: Abº7 - A flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abº7 - A flat diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: Ab B D F - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Abº7

(A flat diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtAb B D FCấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Abº ; Abdim ; Abdim7 ; Abdim/6 ; Abdim(add6) ;Hợp âm liên quan G#º7 ;

Hợp âm [Abº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 3 4 3 x] - Advanced
[x x 6 7 6 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Abº7]

Hợp âm: Abº7 - A flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele