Hợp âm: A#9 - A sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#9 - A sharp ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: A# D F G# C - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

A#9

(A sharp ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtA# D F G# CCấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế A#7(add9) ; A#7/9 ;Hợp âm liên quan Bb9 ;

Hợp âm [A#9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 1 1 1] - Intermediate
[6 x 6 5 3 x] - Professional
[6 8 6 7 6 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#9]
Other [Ukulele] finger positions of [A#9]

Hợp âm: A#9 - A sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele