Chord/Tab song: Vì sao con mèo rửa mặt - Hoàng Long

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Vì sao con mèo rửa mặt - Hoàng Long - (Mèo [C]con ra vại nước Bàn [G]chân nó vuốt [C]vuốt Xoa mấy s...)

3 years ago510 Disco Hoàng Long
--
Mèo [C]con ra vại nước
Bàn [G]chân nó vuốt [C]vuốt
Xoa mấy sợi râu [C]cước
Rồi vào bên bếp [Dm]tro
Vì sao con mèo rửa [F]mặt?
Vì [G]sợ đau [C]mắt
Không [G]ai dám đến gần [C]mèo.

Chords List

Chord: Vì sao con mèo rửa mặt - Hoàng Long - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like