Chord/Tab song: Trong tim nhau - Tuấn Khanh (trẻ)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trong tim nhau - Tuấn Khanh (trẻ) - (1. Đêm [F] qua em chết treo [Am] thân Hay [Dm] tin mẹ khóc t...)

a year ago126 Tuấn Khanh (trẻ)
--
1. Đêm [F] qua em chết treo [Am] thân
Hay [Dm] tin mẹ khóc trăm [Bb] lần
Ô [Gm] hay nhận xác con [Bb] về, nhận xác con [Bbm] về
mẹ như chết theo [F] con.

2. Đêm [F] qua anh chết bơ [Am] vơ
Như [Dm] trong giấc ngủ ơ [Bb] thờ
Anh [Gm] ơi thân xác rã [Bb] rời, thương tích không [Bbm] lời
Đau quá anh [F] ơi.

ĐK:
Trong tim [F] nhau ta không là dã [Am] thú
Trong tim [Bb] nhau ta không là kẻ [F] thù
Trong tim [Gm] nhau ta thấy hình nước [Dm] Việt
Người Việt [Bb] tôi có còn người Việt [C] tôi.

Trong tim [F] nhau ta không thù không [Am] oán
Trong tim [Bb] nhau ta chung một quê [F] nhà
Soi tim [Gm] nhau lớn khôn cùng tiếng [Dm] mẹ
Người Việt [Bb] ơi có còn người Việt [C] tôi.

3. Hôm [F] qua em chết xanh [Am] xao
Oan [Dm] khiên vùi lấp nơi [Bb] nào
Đêm [Gm] đen chế khuất chân [Bb] trời
Che khuất phận [Bbm] người
Che khuất em [F] tôi.

Đêm [Gm] đen che khuất con [Bb] đường
Che khuất phố [Bbm] phường
Che khuất quê [F] hương.

Chords List

Chord: Trong tim nhau - Tuấn Khanh (trẻ) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like