Chord/Tab song: TÔI THẤY YÊU - Various Artists

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: TÔI THẤY YÊU - Various Artists - ([C]Tôi thấy yêu những [F]người đi [G]shopping cầm theo giỏ [...)

2 years ago443 Various Artists
--
[C]Tôi thấy yêu những [F]người đi [G]shopping cầm theo giỏ [C]xách
Vì [F]họ không muốn [G]cầm thêm chiếc túi của cửa [C]hàng
Họ [F]cũng yêu [G]và muốn trái đất này thêm [C]xanh
Trông [F]giản dị như [G]kia nhưng có tấm lòng [C]vàng.
 
[C]Tôi thấy yêu những [F]người trên [G]tay cầm theo miếng [C]rác
Vừa [F]nhặt dưới [G]đường nên chưa biết bỏ vào [C]đâu
Họ [F]muốn quê [G]mình này mỗi ngày mỗi [C]khác
Đất nước tươi [F] đẹp và văn [F]minh cần như [G]thế
 
Là là [C]la, chuyện đời [G]nay.
Ở nơi đây có nàng công [C]chúa
Cầm theo [F]bao và ghim nhặt [G]rác
Đi khắp nơi gom cho thật [C]đầy
 
Là là [C]la, Người buồn [G]không.
Ngập đường đi bao nhiêu là [C]rác
Nào cùng [F]nhau chung tay nhặt [G]lấy
Mang tin yêu góp đời thêm [C]xanh.
 
Tôi [C]thấy yêu những [F]người trên [G]tay cầm theo miếng [C]rác
Vừa [F]nhặt dưới [G]đường nên chẳng biết bỏ vào [C]đâu
Họ [F]muốn quê [G]mình này mỗi ngày mỗi [C]khác
Ai [F]đến đây [G]rồi phải kết mối tình [C]sâu.

Chords List

Chord: TÔI THẤY YÊU - Various Artists - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like