Hợp âm - tab: Tiếc Nuối - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tiếc Nuối - (Sau giấc [Cm9]mơ, [F7sus4] [F7]em còn [Bbmaj9]nguyên [Bb9] C...)

a year ago373 Ngọc Đại
--
Tone [Gm] Nhịp 6/8 Intro [Cm9]| [F13]| [Bbmaj9]| [Bbmaj9]| [Gm9]| [Gm9]| [D7]| [D7]||
Sau giấc [Cm9]mơ, [F7sus4] [F7]em còn [Bbmaj9]nguyên [Bb9]
Cảm [Gm9]giác được ôm anh rất chặt
[Cm9]Em cố [Cm/Bb]thiếp đi [Abmaj7] [Cm/G], nhưng ký ức thức [D7(b9)]bên giường,
Những [Gm7]bông hoa rơi từng cánh, [Cm9]
Bắt đầu [D7(b9)]rơi từng cánh [Cm/G]
Thời [F9]gian về nhắc [Bbmaj9]em! [Am7(b5)] [Ab]
 
[Gm9]Có tiếng chớp lửa mi [Dm7]mắt em
[F9]Có tiếng búa chạm đục vào [Bbmaj9]giới hạn
[D7(b9)]Em với em thiết đêm vào anh.
[Ebmaj7]Em ngồi [Abmaj7]đếm sao rơi, [Am7(b5)]kìa hạt cỏ khô [D7(b9)sus4]dần,
[Gm(add2)]Hỡi, [F]hát, [Ebmaj7]khát; [A7(b9)]
 
[Dm7]Anh hãy vớt nhặt sợi [Ebmaj7]tóc em,
[Gm9]Những hạt lông mi từ hạt [A7(b9)]cỏ,
[Dm7]Hãy ném khát vọng vào [Ebmaj7]mắt đi,
[Gm9]Hãy mở tung ra cánh [Dm7]cửa đêm,
[Am7(b5)]Để chúng mình
[A7(b9)]Lại bắt đầu
[D7]Khát, [Ebmaj7]khát, khát [Gm9]truyền đời!
 
(Interlude)
[Abdim7]| [Ddim7]| [Gm9] [Bb9]| [Ebmaj7]| [Eb7]|
[Abdim7]| [Ddim7]| [Gm]| [G]| [Am7(b5)]|
[Abdim7]| [Abdim7]| [Bb/C]| [Cm9]| [Gm9]| [Ebmaj7]| [Dm7]| [Dm7]||
 
[Abdim7]| [Abdim7]| [Cm/G]| [G]| [Cm9]|
[Abdim7]| [Abdim7]| [Cm/G]| [Cm/G]|
[Gm9]| [Ebmaj7]| [Dm7]| [D]||

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tiếc Nuối - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích