Chord/Tab song: Thành Bại Do Mình - DC Tâm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thành Bại Do Mình - DC Tâm - (2. [F]Đừng ngồi đó [G]Rơi nước mắt chỉ càng thêm nghèo [Em]k...)

7 months ago182 DC Tâm
--
2. [F]Đừng ngồi đó
[G]Rơi nước mắt chỉ càng thêm nghèo [Em]khó
Chẳng ích [Am]gì
[F]Mình phải đứng lên
[G]Đưa đôi tay với lấy những ước [Em]mơ
Thành bại là do [Am]mình
 
Một túp lều [F]tranh hai quả tim vàng
Yêu [G]thế sao đến với nàng ?
Nhìn [Em]lại mình cũng chỉ là một [Am]kẻ ất ơ
Rượu [F]say khói thuốc chỉ càng
Làm [G]ta mặc đời dở dang !
[Em]Hãy suy nghĩ như một thằng đàn [Am]ông.
 
ĐK:
Thay vì ngồi [F]trách đời trách người [G]cớ sao lại phụ ta
Thì hãy tự [Em]vấn mình có phải [Am]là một bờ vai không
Đừng trở thành [F]những
người nói hay [G]nhưng khi làm không hay
Đừng [Em]chôn vùi đi bản năng vốn có trong [Am]mình.
 
Ai cũng có [F]ước mơ cớ sao [G]cứ quay đầu làm ngơ ?
Để rồi đầu [Em]tóc bạc hối hận [Am]chưa một lần chạm đến
Đừng ngồi đáy [F]giếng hoài biết bại [G]hãy đứng dậy vươn vai
Thành [Em]bại là ở chính nơi [Am]mình.
 
2. [F]Đừng ngồi đó
[G]Rơi nước mắt chỉ càng thêm nghèo [Em]khó
Chẳng ích [Am]gì
[F]Mình phải đứng lên
[G]Đưa đôi tay với lấy những ước [Em]mơ
Thành bại là do [Am]mình
 
. Một túp lều [F]tranh hai quả tim vàng
Yêu [G]thế sao đến với nàng ?
Nhìn [Em]lại mình cũng chỉ là một [Am]kẻ ất ơ
Rượu [F]say khói thuốc chỉ càng
Làm [G]ta mặc đời dở dang !
[Em]Hãy suy nghĩ như một thằng đàn [Am]ông.
 
ĐK:
[F]Đừng ngồi đó
[G]Rơi nước mắt chỉ càng thêm nghèo [Em]khó
Chẳng ích [Am]gì
[F]Mình phải đứng lên
[G]Đưa đôi tay với lấy những ước [Em]mơ
Thành bại là do [Am]mình
 
Một túp lều [F]tranh hai quả tim vàng
Yêu [G]thế sao đến với nàng ?
Nhìn [Em]lại mình cũng chỉ là một [Am]kẻ ất ơ
Rượu [F]say khói thuốc chỉ càng
Làm [G]ta mặc đời dở dang !
[Em]Hãy suy nghĩ như một thằng đàn [Am]ông.
 
ĐK:
Thay vì ngồi [F]trách đời trách người [G]cớ sao lại phụ ta
Thì hãy tự [Em]vấn mình có phải [Am]là một bờ vai không
Đừng trở thành [F]những người
nói hay [G]nhưng khi làm không hay
Đừng [Em]chôn vùi đi bản năng vốn có trong [Am]mình.
 
Ai cũng có [F]ước mơ cớ sao [G]cứ quay đầu làm ngơ ?
Để rồi đầu [Em]tóc bạc hối hận [Am]chưa một lần chạm đến
Đừng ngồi đáy [F]giếng hoài biết bại [G]hãy đứng dậy vươn vai
Thành [Em]bại là ở chính nơi [Am]mình.

Chords List

Chord: Thành Bại Do Mình - DC Tâm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like