Chord/Tab song: Tao Lo Cho Mày - Pjnboys

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tao Lo Cho Mày - Pjnboys - ([B]Á à á a à Tao là tao tao thương mày quá [B]Á à á a à Tao ...)

a year ago336 Pjnboys
--
[B]Á à á a à Tao là tao tao thương mày quá
[B]Á à á a à Tao là tao tao lo cho mày
[B]Á à á a à Tao là tao tao thương mày quá
[B]Á à á a à Tao là tao [F#]tao lo cho [B]mày
 
Tao lo cho [B]mày một mình một thân ở trong thành phố
Tao lo cho [B]mày đầu mày mát [F#]dây trông y như là thằng [B]ngố
Tao lo cho [B]mày À há cái thằng chó này coi chừng nha con
Vái ơn trên tay nam mô gõ bon [B]bon
Nhìn mà [F#]thương sao tao lo cho mày [B]quá
Mày mà cương đá tao phang thấy [B]bà
 
[B]Mày nói với tao mày đau mày có cái chi mày đau
[B]Thấy tao thương gầy hao riết mày thích leo lên đầu tao
Mày nói với tao tào [F#]lao nữa đêm hôm phiền [B]tao
Inbox riêng là [E]sao chết cha mày coi chừng [B]tao
Mày đến tao thu nỡ đâu mà lấy [B]tiền
Mày bước zô [E]kia nó thu mày thấy [B]phiền
Hết vài trăm [F#]ngàn tính ra là cúng [B]tiền
Làm cho [E]cố nhưng mà đâu có dám [B]ăn
Cũng ráng chắt [F#]mót nên nhiều khi phải cắn [B]răng
Mày nói với tao mày không dám đi cafe
Hết tiền hết bạc [F#]đâu có ai mà nghe [B]đúng là hơi quằng
 
[E]Sao tao lo quá quá [B]đi nà
Tao không muốn phải thấy như thế này
Sao tao lo quá quá [B]đi nà
[F#]Sao tự nhiên tao thấy [B]thương mày
Nhiều khi đứt ruột mà đứt [B]gan
Tao mà nói [F#]láo là xe nó chớp [B]đèn
Tao lo cho mày ngày đêm tao bất an
Ngủ đâu có yên nhiều khi mày ám tao
Ngay trong giấc [E]mơ mày cũng còn ám [B]tao
 
[B]Á à á a à Tao là tao tao thương mày quá
[B]Á à á a à Tao là tao tao lo cho mày
[B]Á à á a à Tao là tao tao thương mày quá
[B]Á à á a à Tao là tao [F#]tao lo cho [B]mày
 
[B]Nếu mai đây hết tiền thì dề [F#]dưới tao lo cho [B]mày
Cơm cá rau canh cà mình cùng [F#]nhau sống cho qua [B]ngày
[B]Má mày dưới quê luôn mong tin mày
Nhiều lúc mày ốm đau ai lo cho mày
Đừng có dính dô [F#]đá tập tành ăn c [B]hơi
Rồi theo đám bay [E]lắc cuộc đời buông [B]lơi
[B]Nhớ lời tao nha mày bằng mọi giá phải thắp nhan đi chùa
[B]Nhớ lời tao nha mày mày phải ráng [F#]sống chớ không có [B]đùa
 
Tao lo cho [B]mày một mình một thân ở trong thành phố
Tao lo cho [B]mày đầu mày mát [F#]dây trông y như là thằng [B]ngố
Tao lo cho [B]mày À há cái thằng chó này coi chừng nha con
Vái ơn trên tay nam mô gõ bon [B]bon
Nhìn mà [F#]thương sao tao lo cho mày [B]quá
Mày mà cương đá tao phang thấy [B]bà
 
[B]Á à á a à Tao là tao tao thương mày quá
[B]Á à á a à Tao là tao tao lo cho mày
[B]Á à á a à Tao là tao tao thương mày quá
[B]Á à á a à Tao là tao [F#]tao lo cho [B]mày

Chords List

Chord: Tao Lo Cho Mày - Pjnboys - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like