Sheet of song: Bến Thượng Hải (上海滩) - Nhật Ngân,Nhạc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Bến Thượng Hải (上海滩) - Nhật Ngân,Nhạc Hoa - (1. Biển [Am] vẫn dạt [G] dào làm sao [Am] quên tháng năm xưa...)

3 years ago4471 Blues Sheet

Sheet - PDF: Bến Thượng Hải (上海滩)
Maybe you like