Chord/Tab song: Phiền Kim Lang - Duy Khiêm Ngố

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Phiền Kim Lang - Duy Khiêm Ngố - ([Dm]Tàn xuân phong, đến [Am]nay cũng đã giữa dòng [Bb]Người ...)

4 months ago38 Duy Khiêm Ngố
--
[Dm]Tàn xuân phong, đến [Am]nay cũng đã giữa dòng
[Bb]Người ra [C]đi thuyền [F]lẻ bóng
Phận [Bb]gái má hồng tứ [Am]đức tam [Dm]tòng
Lễ giáo [Gm]gia phong, chi nữa [A7]trông mong
 
[Dm]Tàn phù du, lá [Am]xanh cũng đã thay màu
[Bb]Người người buông [C]câu nào [F]ai thấu
Hoa [Bb]đã phai màu, lỡ [Am]bước nhịp [Dm]cầu
Nào biết [Gm]đâu ngày sau, tựa thân nương [A7]náu
 
Phiền kim [Bb]lang, thiếp xin rẽ lối [Am]đò ngang
Bước đi giữa chốn trần [Gm]gian, sống [C]cho nửa sau [F]lỡ làng
Phiền kim [Bb]lang, thiếp xin tháo khăn vành [Am]tang
Dẫu bao oán than tội [Gm]mang, cũng [Am]xin thoát kiếp [Dm]hồng nhan
 
BRIDGE
[Bb]Bia mộ kia trăm năm cùng trời đất [Am]kia có khi cũng mòn
Mà [Gm]bia miệng kia ngàn [C]năm chẳng hề xoay [F]chuyển
Một [Bb]kiếp hồng [C]nhan, đời sớm [Am]nở tối [Dm]tàn
Mặc [Gm]ai chê bai, [Em7b5]miệng đời nhiều trái [A7]ngang

Chords List

Chord: Phiền Kim Lang - Duy Khiêm Ngố - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like