Hợp âm - tab: Pagan Angel and a Borrowed Car - Iron & Wine - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Pagan Angel and a Borrowed Car - Iron & Wine - ( Song Title: Pagan Angel and A Borrowed Car (Live Version)...)

3 months ago18 Iron & Wine
--
Song Title: Pagan Angel and A Borrowed Car (Live Version)
Artist: Iron and Wine
Tuning: DADGCE
Capo on 4th Fret

Intro/Verse:E [------------------------------------------ ]
C [------------------------------------------ ]
G [-----0h2-------------0h2------------------ ]
D [-----0---0---5p4p0---0---0---5p4p0-------- ]
A [---------0---------------0---------------- ]
D [---0-------0-------0-------0-------------- ]


Breakdown:E [--------------------------------------------- ]
C [--------------------------------------------- ]
G [-----5/7-7\5p0-----------5/7-7\5p0----------- ] Repeat Once.
D [-----0---0-----4p0-------0---0-----4p0------- ]
A [--------------------------------------------- ]
D [---0-----0-----0-------0-----0-----0--------- ]


Then play...E [---------------------------------------------- ]
C [-----4/6-6\4------------4/6-6\4--------------- ]
G [-----5/7-7\5p0----------5/7-7\5p0------------- ]
D [---------------4p0----------------4p0--------- ]
A [---------------------------------------------- ]
D [---0-----0-----0------0-----0-----0----------- ]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Pagan Angel and a Borrowed Car - Iron & Wine - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích