Chord/Tab song: Noel Biết Yêu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Noel Biết Yêu - ([C]Merry Christmas [Am]Merry Merry Merry [Dm] [G]   [C]Điều ...)

a year ago656 Tiên Tiên
--
[C]Merry Christmas [Am]Merry Merry Merry [Dm] [G]
 
[C]Điều ước bây [Am]giờ ngay lúc [Dm]này Chỉ có [G]hai điều
[C]First, that is [Am]you Hai cũng [Dm]là điều mới nói [G]ra
[C]Trong lòng bươm [Am]bướm bay vờn [Dm]sống như người trên [G]mây
[C]For Christmas [Am]day my wish [Dm]list is all about [G]you
 
Noel năm [C]này không giống như [Am]mọi khi
Không còn ở [Dm]nhà không còn chị [G]Hai, chị Ba ghé chơi
Noel năm [C]này không giống như [Am]mọi khi
Ôi thôi [Dm]chết rồi con biết [G]yêu rồi mẹ ơi
[C]Là lá la lá [Am]là Lá la lá [Dm]là con biết [G]yêu rồi mẹ ơi
[C]Là lá la lá [Am]là Lá la lá [Dm]là con biết [G]yêu rồi
 
[C]Mặc áo len [Am]dày hay hoo [Dm]die hay áo [G]thun hay sao nhỉ
[C]Mặc ấm cho [Am]mình nhưng chỉ [Dm]là đừng mặc kệ [G]nhau
[C]Không thể nào che [Am]giấu nữa rồi [Dm]xong con rồi mẹ [G]ơi
[C]For Christmas [Am]day my wish [Dm]list is all about [G]you
 
Noel năm [C]này không giống như [Am]mọi khi
Không còn ở [Dm]nhà không còn chị [G]Hai, chị Ba ghé chơi
Noel năm [C]này không giống như [Am]mọi khi
Ôi thôi [Dm]chết rồi con biết [G]yêu rồi mẹ ơi
 
[C]Là lá la lá [Am]là Lá la lá [Dm]là con biết [G]yêu rồi mẹ ơi
[C]Là lá la lá [Am]là Lá la lá [Dm]là con biết [G]yêu rồi
[C]Là lá la lá [Am]là Lá la lá [Dm]là con biết [G]yêu rồi mẹ ơi
[C]Là lá la lá [Am]là Lá la lá [Dm]là con biết [G]yêu rồi
 
[C]Điều ước bây [Am]giờ ngay lúc [Dm]này Chỉ có [G]hai điều
[C]First, that is [Am]you Hai cũng [Dm]là điều mới nói [G]ra [G#]
[C#]Là lá la lá [A#m]là Lá la lá [D#m]là con biết [G#]yêu rồi mẹ ơi
[C#]Là lá la lá [A#m]là Lá la lá [D#m]là la là la [G]la lá la lá la
 
Noel năm [C#]này không giống như [A#m]mọi khi
Không còn ở [D#m]nhà không còn chị [G#]Hai, chị Ba ghé chơi
Noel năm [C#]này không giống như [A#m]mọi khi
Ôi thôi [D#m]chết rồi con biết [G#]yêu rồi mẹ ơi

Chords List

Chord: Noel Biết Yêu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like