Chord/Tab song: Nguồn trông cậy muôn đời

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nguồn trông cậy muôn đời - (1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳ...)

7 years ago1437 Lm. Trần Quốc Bảo
--
1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳng lo sợ [Am] chi
[E7] Dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vấn vương u [Am] sầu
Dầu mưa giăng gió [C] cuốn bão tố tôi [Dm] vẫn vững bước [F] tới
[E7] Dầu chông gai đau thương tôi có Chúa xoá bao đau [Am] buồn
Giê-hô-[Dm] va [G] Đấng chăn giữ [C] tôi, tôi [F] nào thiếu thốn [E7] chi.

2. [Am] Người đưa tôi đi trong nơi an [C] nghỉ xanh [F] mát đồng cỏ [Am] tươi
[E7] Vào trong nơi an vui, mé nước an bình muôn [Am] đời
Ngài là nguồn ánh [C] sáng thánh khiết soi [Dm] sáng đêm tăm [F] tối
[E7] Và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công [Am] bình. [E7]

ĐK : Giê-hô-[A] va! Giê-hô-[D] va! Giê-hô-[E7] va!
Ngài là [A] nơi nương náu thân tôi
Ngài là [D] nơi che chở an vui
Chúa [E7] ơi! Đồn luỹ muôn [A] đời.

Ngài là [A] nơi đồng cỏ xanh tươi
Ngài là [D] nơi mé nước an vui
Chúa [E7] ơi! Hạnh phúc muôn [A] đời.

Trọn đời [A] tôi hạnh phúc sẽ theo tôi
Trọn đời [D] tôi thương xót sẽ theo tôi
Tôi sẽ [E7] ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn [A] đời.

Chords List

Chord: Nguồn trông cậy muôn đời - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like