Chord/Tab song: My Life - OnlyC

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: My Life - OnlyC - ([E]...Ngày tháng đã đánh [B]mất cứ thế dần [C#m]trôi, Mình e...)

10 months ago316 OnlyC
--
[E]...Ngày tháng đã đánh [B]mất cứ thế dần [C#m]trôi,
Mình em đi long [A]bông trong cơn mơ nhẹ chiều [E]nay,
Từng chiếc lá chút [B]xuống chút xuống nhẹ [C#m]bay, [A]
[E]...Rồi em nơi phương [B]xa nơi đây mình [C#m]anh,
Vì cơn mưa long [A]lanh vu vơ lòng thầm [E]nhớ,
Đợi chờ ngày qua [B]mau để được gần [C#m]em, [A]
 
[E]oh oh oho Ngày lại ngày, oh oh [B]oho Ngày tàn đi,
oh oh [C#m]oho Giấc mơ em. [A]
[E]oh oh oho từng ngày dài, oh oh o [B]ho Chợt hoài mong
oh oh o [C#m]ho Bóng đêm về, [A]Áng mây dần trôi My [E]Life.

Chords List

Chord: My Life - OnlyC - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like