Chord/Tab song: Một Lòng Tự Hối - Đinh Công Huỳnh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Một Lòng Tự Hối - Đinh Công Huỳnh - (1. [Em]Người cha ngóng trông con Đã bao [C]năm [D]hoang [G]đ...)

6 months ago88 Đinh Công Huỳnh
--
1. [Em]Người cha ngóng trông con
Đã bao [C]năm [D]hoang [G]đàng
[Em]Nhìn về chốn xa [C]xăm
Dõi mắt [A]theo ngày [B]tháng
[E7]Đời cứ thế vẫn [Am]trôi dần
[D7]Bóng con nay ở [G]đâu
[B]Người cha mắt vấn vương u sầu
[C]Héo hon [B]trong khổ [Em]đau
 
ĐK: Con giờ đây tự [C]hối
Những đam [G]mê lầm lỗi trong [Em]đời
Bao ngày tháng đi [Am6]hoang
Thấy xót [D]xa tâm tư lạc [Bm]loài
Con nguyện xin Thiên [C]Chúa
Hãy dung [G]tha ngày tháng trót [Em]phạm
Xin ngài khứng thương [Am6]ban
Nguồn ơn [Bm7]Thánh xoá tẩy hồn [Em]con
 
2. [Em]Người con thứ ra đi
Mãi phương [C]xa [D]chân [G]trời
[Em]Tìm vui thú giữa [C]đời
Sống bê [A]tha lầm [B]lỗi
[E7]Nạn đói đến trong [Am]căn làng
[D7]Thấy tâm tư tự [G]hối
[B]Người con thứ quyết quay về
[C]Nói với [B]cha một [Em]lời
 
ĐK: Con giờ đây tự [C]hối
Những đam [G]mê lầm lỗi trong [Em]đời
Bao ngày tháng đi [Am6]hoang
Thấy xót [D]xa tâm tư lạc [Bm]loài
Con nguyện xin Thiên [C]Chúa
Hãy dung [G]tha ngày tháng trót [Em]phạm
Xin ngài khứng thương [Am6]ban
Nguồn ơn [Bm7]Thánh xoá tẩy hồn [Em]con
 
3. [Em]Lòng cha rất bao dung
Vẫn yêu [C]thương [D]vô [G]bờ
[Em]Dù con trót lỗi [C]phạm
Những bước [A]chân lầm [B]lỡ
[E7]Này bê béo cha [Am]ăn mừng
[D7]Đón con yêu về [G]đây
[B]Vì con đã ra đi giờ
[C]Biết hối [B]tâm đổi [Em]thay
 
ĐK: Con giờ đây tự [C]hối
Những đam [G]mê lầm lỗi trong [Em]đời
Bao ngày tháng đi [Am6]hoang
Thấy xót [D]xa tâm tư lạc [Bm]loài
Con nguyện xin Thiên [C]Chúa
Hãy dung [G]tha ngày tháng trót [Em]phạm
Xin ngài khứng thương [Am6]ban
Nguồn ơn [Bm7]Thánh xoá tẩy hồn [Em]con
 
4. [Em]Từ nay sống trong cha
nỗi sướng [C]vui [D]khôn [G]cùng
[Em]Lệ mừng đẫm đôi [C]mi
Thấy tâm [A]tư hạnh [B]phúc
[E7]Đời quên hết bao [Am]ưu phiền
[D7]Tránh xa bao lạc [G]thú
[B]Giờ con đã ăn năn rồi
[C]Đến nương [B]thân cùng [Em]cha
 
ĐK: Con giờ đây tự [C]hối
Những đam [G]mê lầm lỗi trong [Em]đời
Bao ngày tháng đi [Am6]hoang
Thấy xót [D]xa tâm tư lạc [Bm]loài
Con nguyện xin Thiên [C]Chúa
Hãy dung [G]tha ngày tháng trót [Em]phạm
Xin ngài khứng thương [Am6]ban
Nguồn ơn [Bm7]Thánh xoá tẩy hồn [Em]con

Chords List

Chord: Một Lòng Tự Hối - Đinh Công Huỳnh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like