Chord/Tab song: Một Bước Vô Tình (Hạnh Phúc Máu OST)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Một Bước Vô Tình (Hạnh Phúc Máu OST) - ([Dm]Ánh mắt ấy đã vĩnh viễn [C]khép rồi, chỉ còn bóng đêm [A...)

a year ago453 Huy Tuấn
--
[Dm]Ánh mắt ấy đã vĩnh viễn [C]khép rồi, chỉ còn bóng đêm
[Am]Nến cũng đã tắt, mơ ước [Dm]đã lạnh
[Dm]Đền đài ngày nào, nay đã điêu [C]tàn còn sương khói thôi
[Am]Tíc tắc tíc tăc, thời gian [Dm]xóa nhòa
 
[Am]Một thời ấu thơ nô đùa [F]bên nhau, [E7]nào ngờ lớn khôn sẽ làm [Am]nhau đau
[Am]Đời người có vui, vui được [F]bao lâu [E7]một nhịp mõ đưa chân người [Am]về đâu?
 
[Dm]Khúc hát ấy đã theo tháng năm [C]chìm, vào trong lãng quên
[Am]Nhưng dư âm xưa như vẫn [Dm]vang vọng
[Dm]Vẫn nhớ những lúc gió sớm trong [C]lành, vờn bay tóc ai
[Am]Môi hôn môi hôn giờ xa [Dm]lắm rồi
 
[Am]Một thời ấu thơ nô đùa [F]bên nhau, [E7]nào ngờ lớn khôn sẽ làm [Am]nhau đau
[Am]Đời người có vui, vui được [F]bao lâu [E7]một nhịp mõ đưa chân người [Am]về đâu?
 
[Am]Một bước đi [F]tìm, một bước đắm [E7]chìm. Một bước về [Am]đâu?
[Am]Một bước vô [F]tình, một bước vô [E7]định. Một bước về [Am]đâu?
 
[Am]Một thời ấu thơ nô đùa [F]bên nhau, [E7]nào ngờ lớn khôn sẽ làm [Am]nhau đau
[Am]Đời người có vui, vui được [F]bao lâu [E7]một nhịp mõ đưa chân người [Am]về đâu?
[Am]Một thời ấu thơ nô đùa [F]bên nhau, [E7]nào ngờ lớn khôn sẽ làm [Am]nhau đau
[Am]Đời người có vui, vui được [F]bao lâu [E7]một nhịp mõ đưa chân người [Am]về đâu?

Chords List

Chord: Một Bước Vô Tình (Hạnh Phúc Máu OST) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like