Chord/Tab song: Món Quà

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Món Quà - (Hình [Fmaj7] như đàn bướm sinh ra để [Em7] gặp bông hoa Hình...)

20 days ago52 Ballade Thanh Tùng
--
Hình [Fmaj7] như đàn bướm sinh ra để [Em7] gặp bông hoa
Hình [Dm7] như nỗi buồn sinh ra để [G] nhớ niềm vui
Hình [Em7] như lời hát là tình [F] yêu
Nụ cười [Dm7] là hạnh phúc nhắn [G] tôi sinh ra để [C] yêu thương
 
Hình [Fmaj7] như gặp gỡ sinh ra để [Am7] nhung nhớ
Hình [Dm7] như mỗi ngày sinh ra để cảm [G] ơn ngày xưa
Hình [Em7] như để trưởng thành phải tan [F] vỡ
Phải xa [Dm7] cách đôi lần, xa [G] những thân thương [C] thật lâu
 
[F] Và dù tôi biết ơn, biết [G] lắng nghe trái [Am7] tim mình
Cho [Dm7] tôi cơ hội tập xin lỗi, để [G] yêu thương
 
Vì [C] mai sinh ra đâu thể [F] giống hôm qua
Rồi mai sẽ [Dm7] lớn xin hãy thứ tha cho [G11] ngày hôm qua
Bình [C] yên sinh [Dm7] ra [Em7] để tan biến [F]
Buồn vui [Dm7] như món quà tôi [G11] biết yêu thương [C] thật thà
 
[F] Và dù tôi biết ơn, biết [G] lắng nghe trái [Am7] tim mình
Cho [Dm7] tôi cơ hội tập xin lỗi, để [G] yêu thương
 
Vì [C] mai sinh ra đâu thể [F] giống hôm qua
Rồi mai sẽ [Dm7] lớn xin hãy thứ tha cho [G11] ngày hôm qua
Bình [C] yên sinh ra [Em7] để tan biến [F]
Buồn vui [Dm7] như món quà tôi [G11] biết yêu thương [C] thật thà
 
[C] [F] [Dm7] [G] [C] [F] [Dm7]-[G] [C]
 
Vì [C] mai sinh ra đâu thể [F] giống hôm qua
Rồi mai sẽ [Dm7] lớn xin hãy thứ tha cho [G11] ngày hôm qua
Bình [C] yên sinh ra [Em7] để tan biến [F]
Buồn vui [Dm7] như món quà tôi [G11] biết yêu thương [C] thật thà

Chords List

Maybe you like