Chord/Tab song: Mơ Sóng - Võ Thiện Thanh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mơ Sóng - Võ Thiện Thanh - ([D]Đêm bỗng cựa mình, mảnh trăng [Am6]non đứng im lìm. [D]Ng...)

6 months ago100 Ballade Võ Thiện Thanh
--
[D]Đêm bỗng cựa mình, mảnh trăng [Am6]non đứng im lìm.
[D]Nghe sóng vỗ về, từ ngoài [Am6]khơi, sóng thầm thì.
Giấc mơ [G]xưa cồn cào, có giấc [D]mơ bỗng dạt dào.
[D]Nơi ấy, buổi chiều, hàng Thuỳ [Am6]Dương, gió lao xao.
[D]Nơi ấy, buổi chiều, thời gian [Am6]yêu, bãi cát vàng.
Sóng ru [G]em từng ngày, sóng vẫn ru [D]em miệt mài.
 
Lòng [F]ta, còn mê [E7]đắm cánh buồm đã [Am]xa.
Còn mơ [C]cánh Hải Âu trên [F]sóng chập trùng.
Rồi có [Bb]lúc ngậm ngùi, nhìn bọt [C]sóng.
Ngày vui [E7]cũng dã tàn phai.
 
[Am]Thương ai như ánh [Em]trăng ngoài khơi. [F]Mơ ai mơ theo con [C]tàu.
Có lúc như thật [Bb]gần, có lúc nghe xa [C7]xôi nghìn trùng.
 
[D]Đêm bỗng cựa mình, mảnh trăng [Am6]non đứng im lìm.
[D]Nghe sóng vỗ về, từ ngoài [Am6]khơi, sóng thầm thì.
Giấc mơ [G]xưa cồn cào, có giấc [D]mơ bỗng dạt dào.

Chords List

Chord: Mơ Sóng - Võ Thiện Thanh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like