Chord/Tab song: Mẹ Gánh Nước

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mẹ Gánh Nước - (Buổi [D]sáng hai thùng [D7]nước, sóng sánh hai thùng [G]sươn...)

a year ago347 Ballade Lư Nhất Vũ
--
Buổi [D]sáng hai thùng [D7]nước,
sóng sánh hai thùng [G]sương.
Sương bạc vương tóc [D]mẹ,
Như [E]bông lau thật [A]hiền.
 
Buổi [D]trưa, mẹ lại đi gánh nước (ơ)
Đầy [D7]ắp hai thùng [G]nắng
Gió [Gm]thả thuyền lá [D]tre
Bờ [E]cỏ mềm bóng [A]mẹ
 
Buổi [D]tối, mẹ còn đi gánh nước
Lấp [D7]lánh hai thùng [G]trăng
Trăng [Gm]tan trong mắt [D]mẹ
Lắp [A]lánh khoảng trời [D]đêm
 
(chuyển qua tone [Dm])
Buổi [Dm]sáng hai thùng [Dmmaj7]nước,
sóng [F]sánh hai thùng [G]sương.
Sương [Bb]bạc vương tóc [Gm]mẹ,
Như [Em7b5]bông lau thật [A]hiền.
 
Buổi [Dm]trưa, mẹ lại đi gánh [Dm/C]nước (ơ)
Đầy [Bb]ắp hai thùng [Gm]nắng
Gió [C]thả thuyền lá [F]tre
Bờ [Bb]cỏ mềm bóng [Gm]mẹ [A]
 
Buổi [Dm]tối, mẹ còn đi gánh [Dmmaj7]nước
Lấp [Dm/C]lánh hai thùng [G]trăng
Trăng [Bb]tan trong mắt [Gm]mẹ
Lắp [Em7b5]lánh khoảng trời [A]đêm

Chords List

Chord: Mẹ Gánh Nước - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like