Chord/Tab song: Mashup Trung Thu Ngọc Lan

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mashup Trung Thu Ngọc Lan - (Bóng trăng [C]trắng ngà có [Em]cây đa to Có thằng [G]cuội gi...)

a year ago427 Ngọc Lan
--
Bóng trăng [C]trắng ngà có [Em]cây đa to
Có thằng [G]cuội già ôm [F]một mối [C]mơ
Lặng [Em]im ta [F]nói cuội [G]nghe
Ở [Am]cung trăng [F]mãi làm [C]chi
Bóng trăng [C]trắng ngà có [Em]cây đa to
Có thằng [G]cuội già ôm [F]một mối [C]mơ
 
Gió không [C]có nhà, gió [Em]bay muôn phương
Biền biệt [G]chẳng ngừng trên [F]trời nước [C]ta
Lặng [Em]nghe trăng [F]gió bảo [G]nhau,
Chị [Am]kia quê [F]quán ở [C]đâu
Gió không [C]có nhà, gió [Em]bay muôn phương
Biền biệt [G]chẳng ngừng, trên [F]trời nước [C]ta
 
Thùng [C]thình thùng thình trống rộn [Em]ràng ngoài đình
Có [F]con sư tử vui múa [C]quanh vòng quanh
Trung [F]thu liên hoan trăng sáng [Am]ngập đường vàng
Dưới [Dm]ánh trăng [F]vàng đàn em cất [G]tiếng hát [C]vang
 
Chiếc đèn ông [C]sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất [A7]dài cán cao quá [Dm]đầu
Em cầm đèn [Am]sao em hát vang [Dm]vang
Đèn sao tươi [G]màu của đêm rằm liên [C]hoan
 
Tùng rinh [C]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Dm]vui chiếu xa sáng [G]ngời
Tùng rinh [C7]rinh rinh rinh tùng rinh [F]rinh
Ánh sao Bác [G]Hồ tỏa sáng nơi [C]nơi
 
Tết trung [C]thu em rước đèn đi [G7]chơi
Em rước [G7]đèn đi khắp phố [C]phường
Lòng vui [C]sướng với đèn [G7]trong tay
Em múa [G7]ca trong ánh trăng [C]rằm
 
Chiếc đèn ông [C]sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất [A7]dài cán cao quá [Dm]đầu
Em cầm đèn [Am]sao em hát vang [Dm]vang
Đèn sao tươi [G]màu của đêm rằm liên [C]hoan
Tùng rinh [C]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Dm]vui chiếu xa non [G]ngàn
Tùng rinh [C7]rinh rinh rinh tùng rinh [F]rinh
Ánh sao Bác [G]Hồ tỏa sáng nơi [C]nơi
 
Tùng rinh [C]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Dm]vui chiếu xa sáng [G]ngời
Tùng rinh [C7]rinh rinh rinh tùng rinh [F]rinh
Ánh sao Bác [G]Hồ tỏa sáng nơi [C]nơi.

Chords List

Chord: Mashup Trung Thu Ngọc Lan - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like