Chord/Tab song: Lời vỗ về cho ngày sầu muộn - Trầm Tử Thiêng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lời vỗ về cho ngày sầu muộn - Trầm Tử Thiêng - (1. Khép mắt [Dm] lại hỡi người yêu Khép mắt [A7] lại hỡi ngư...)

a year ago111 Trầm Tử Thiêng
--
1. Khép mắt [Dm] lại hỡi người yêu
Khép mắt [A7] lại hỡi người yêu
Ta sẽ đưa [Dm] em tìm cõi [Bb] mộng
Cho xoá [C] tan mau thời khốn [A7] cùng

2. Ðêm sáng [Dm] rực của tình yêu
Rơi xuống [A7] mộ giữa đìu hiu
Ôi tiếng kêu [Dm] đau giờ hạ [Bb] rộng
Như bóng chim [Gm] xa cuối chiều [Dm] đông

ĐK: Em xa [D7] ta lưu lạc mây [Gm] trời
Ôm đau [C] thương năm tháng ngậm [F] ngùi
Trong tay [Bb] đời giờ đây gặp [A7] đấy
Còn trông [C] thấy bóng dáng héo [A7] gầy

3. Khép mắt [Dm] lại hỡi người yêu
Sao lưu [A7] đày cả mùa xuân
Thương tiếng chim [Dm] kêu lần ngộ [Bb] nạn
Khi lỡ bay [Gm] qua cõi lầm [Dm] than

Chords List

Chord: Lời vỗ về cho ngày sầu muộn - Trầm Tử Thiêng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like