Chord/Tab song: KINH DÂNG HIẾN (ACAPELLA)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: KINH DÂNG HIẾN (ACAPELLA) - (Lạy [D]Chúa, [A]xin nhận [G]lấy [A] Trọn cả tự [D]do, trí [D...)

a year ago397 Anh Huy,SJ
--
Lạy [D]Chúa, [A]xin nhận [G]lấy [A]
Trọn cả tự [D]do, trí [D#dim]nhớ trí hiểu của [Em]con
[A]Và trọn cả, [Em]ý muốn của [F#]con!
[F#7]Cùng [Bm]hết những gì con đang [G]có [E]
Và [A]những [A7]chi thuộc về [D]con.
 
[F#]Mọi sự [Bm]ấy, Chúa đã ban cho [G]con [E]
Lạy [A]Chúa, con xin [F#]dâng lại Chúa hết [Bm]thảy.
[D]Tất cả là của [G]Chúa, xin [Gm]Chúa
Sử [D]dụng hoàn toàn, [A]theo ý [D]Chúa. [F#] [Bm]
Chỉ [G]xin [E]ban cho [A]con
Lòng mến [G]Chúa, [Gm]và ân sủng [D]Chúa
[G]Vì được như [E]thế là đủ cho [A]con.
 
[A]A- [D]men... [Bm]A- [F#m]men... [G]A [E] [A]men... [D]A [G]- [D]men...!!!

Chords List

Chord: KINH DÂNG HIẾN (ACAPELLA) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like