Chord/Tab song: Gội Đầu - Trần Dạ Từ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Gội Đầu - Trần Dạ Từ - (Gội [Em]đầu, gội đầu thôi bê bết [Am]lâu rồi Ơi cái [Em]đầu ...)

4 months ago274 Ballade Trần Dạ Từ
--
Gội [Em]đầu, gội đầu thôi bê bết [Am]lâu rồi
Ơi cái [Em]đầu xấu [Am]xí cay [D]cú, cuồng [G]si.
Gội [Em]đầu, gội đầu đi tử biệt, [Am]sinh ly
Gội đầu bằng bão tố gội đầu bằng nắng [B7]lửa ơi cái đầu bể [Em]dâu.
 
[Em]Gội đầu mà gội đầu. [G]Gội cái đầu chua [Em]lè
[G]Gội cái đầu cay [Em]xè. [C]Gội sạch [Am]nhé. Gội cho [B7]ngày sau nhìn ra nhau.
[Em]Gội đầu mà gội đầu. [G]Gội đầu cho thật [Em]sạch
[G]Đầu sạch ơi[Em] đầu sạch. [C]Đầu sạch rồi [Am]đi đâu. [B7]Đầu sạch rồi về [Em]đâu.
 
Gội đầu thật [Em]sạch, đứng bên [Am]đường
Một mình trơ [D]trụi, cây bạch [C]dương
Mặc cho [Am]gió vò mãi mái [Em]tóc
Vò mãi, vò [B7]mãi niềm xót [Am]thương
Vò mãi, vò [B7]mãi. Ơi mái đầu tuyết [Em]sương.

Chords List

Chord: Gội Đầu - Trần Dạ Từ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like