Chord/Tab song: Đôi Bờ - Trúc Nhân live tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đôi Bờ - Trúc Nhân live tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 - (Đêm [C]qua anh mơ, thấy [Em/C]em yêu, đến trong [Am]mộng buồ...)

--
Đêm [C]qua anh mơ, thấy [Em/C]em yêu, đến trong [Am]mộng buồn.
Dĩ [F]vãng thoáng tới, đốt [G]cháy, trái tim [C]thương em.
Khóe [F]mắt đẫm ướt, mái tóc [G]xõa, tới chấm ngang [C]vai, cho anh [Em/C]thương em ngàn [Am]đời.
Anh [Dm]kêu tên em, qua [G]vùng biển sáng [C]chân trời.
 
Bóng con [C]thuyền, vượt ngàn [Am]trùng, lệ trào [Em]dâng.
Lời anh [F]kêu, tan trong gió [G]reo, sóng dâng bao [C]la.
Và từ [F]đây, mãi mãi mất [G]nhau, mãi mang thương [C]đau, mây [Em/C]đen giăng mờ [Am].
Để cho [Dm]ta, duyên ngâu đôi [G]bờ, tình mãi mong [C]chờ.
 
Đêm [C]qua anh mơ, bóng [Em/C]quê xưa, bước anh [Am]trở về.
Đứng [F]dưới bóng mát, đến đón [G]em, khi [C]tan trường.
Dáng [F]cũ luyến nhớ, cách đã [G]mấy nắng mưa, [C]ôi trông [Em/C]nhau xa vời vợi [Am].
Anh kêu [Dm]tên em, em [G]mừng, chẳng nói nên [C]lời.
 
Nước mắt [C]rơi, lòng bùi [Am]ngùi, mình dìu [Em]nhau.
Nghe [F]tin mơ say, gió tới [G]cuốn, lá thu bay [C]bay.
Chợt [F]mộng tan, gác vắng bóng [G]em, thoáng trước hiên [C]nghe, mưa [Em/C]rơi u hoài [Am].
Buồn thương [Dm]thân, lang thang quê [G]người, trọn kiếp [C]lưu đầy.
 
Break: [C] [Em/C] [Am] [F] [G] [C]
[F] [G] [C] [Em/C] [Am] [Dm] [G] [C]
 
(Nâng nửa cung) (Capo +1)
Nước [C#]mắt rơi, lòng bùi [A#m]ngùi, mình dìu [Fm]nhau.
Nghe [F#]tin mơ say, gió tới [G#]cuốn, lá thu bay bay [C#].
Chợt [F#]mộng tan, gác vắng bóng [G#]em, thoáng trước [C#]hiên, nghe [Fm/C#]mưa rơi u [A#m]hoài.
Buồn [D#m]thương thân, lang thang quê [G#]người, trọn kiếp lưu đầy [C#].
 
Trong [C#]đêm đơn côi, gió [Fm/C#]mưa nhớ em vời [A#m]vợi.
Thương [F#]cánh hoa, xưa đã [G#]cách mấy năm, không thấy nhau [C#].
Qua [F#]bao thương đau, bóng [G#]liễu, có thắm như [C#]son, ta [Fm/C#]trao mối duyên [A#m]đầu.
Đôi [D#m]môi son tươi, và [G#]vùng biển mắt xanh màu [C#].
 
Nếu sớm [C#]nào, ngày trở [A#m]về, liệu rằng [Fm]em.
Còn yêu [F#]anh, như khi chúng [G#]ta, mới yêu thương nhau [C#].
Ngại đôi [F#]khi, bão táp đã [G#]khiến, núi sông cách [C#]ngăn, cho [Fm/C#]em thay [A#m]lòng.
Tình [D#m]ly tan, cho ước [G#]thề, mộng cũ phai tàn [C#].
 
(Nâng nửa cung) (Capo +1)
 
Hỡi non [D]cao, ơi sông [Bm]sâu, đời bể [F#m]dâu.
Kể từ [G]đây, mãi mãi mất [A]nhau, mãi mang thương [D]đau.
Lời anh [G]kêu, tan theo sóng [A]dâng, gió gieo âm [D]vang, [F#m/D]bao la xa [Bm]mờ.
Để cho [Em]ta, duyên ngâu đôi [A]bờ, tình mãi mong [D]chờ.
 
(Nâng nửa cung) (Capo +1)
 
Hỡi non [D#]cao, ơi sông [Cm]sâu, đời bể [Gm]dâu.
Lòng biển [G#]sâu, có biết cho [A#]nhau, thấu chăng niềm [D#]đau.
Lời anh [G#]kêu, tan theo sóng [A#]dâng, gió gieo âm [D#]vang, [Gm/D#]bao la xa [Cm]mờ.
Để cho [Fm]ta, duyên ngâu đôi [A#]bờ, tình mãi mong [D#]chờ.
 
(Nâng nửa cung) (Capo +1)
 
Hỡi non [E]cao, ơi sông [C#m]sâu, đời bể [G#m]dâu.
Lòng biển [A]sâu, có biết cho [B]nhau, thấu chăng niềm [E]đau.
Lời anh [A]kêu, tan trong gió [B]reo, sóng dân bao [E]la, [G#m/E]âm vang xa [C#m]mờ.
Để cho [F#m]ta, duyên ngâu đôi [B]bờ, tình mãi mong [E]chờ.

Chords List

Chord: Đôi Bờ - Trúc Nhân live tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like