Chord/Tab song: Cháu hát về đảo xa

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cháu hát về đảo xa - (Nơi biên [Em]cương, nơi hải đảo xa [Am]xôi chú bộ đội ngày [...)

--
Nơi biên [Em]cương, nơi hải đảo xa [Am]xôi chú bộ đội ngày [B]đêm giữ [D]yên đất [Em]trời.
Cho nơi [Am]đây chúng cháu vui đến [G]trường.
Nắng hồng trang sách [Em]thơm và bao ước mơ [B]xa.
 
[Em]Chú bộ đội [D]ơi! Nơi đảo [Em]xa vì bình yên đất nước [Am]nên chú [B]mới xa [Em]nhà.
Biển muôn [Am]trùng ngàn sóng trắng [G]trời, chắc cây súng kiên [B]cường để gieo
bao niềm vui [G]mới. [B]
 
[Em]Hát ngàn bài [D]ca về đảo [Em]xa, vì bình yên đất [Am]nước nên [B]chú mới xa [Em]nhà.
Ở nơi [Am]này, màu nắng rất [G]hồng, chúng cháu hát bài [B]ca gửi chú nơi đảo [Em]xa...

Chords List

Chord: Cháu hát về đảo xa - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like