Chord/Tab song: Cát bụi hồng trần - Y Vũ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cát bụi hồng trần - Y Vũ - (1. Hoàng [Em] hôn sáng trên vùng cốc Chiều [D] thu dấu chân ...)

5 years ago80 Y VũWallpapers HD
Available on
--
1. Hoàng [Em] hôn sáng trên vùng cốc
Chiều [D] thu dấu chân bụi [Em] trần
Người [C] yêu đã quá xa [D] xưa
Tuổi [D7] thơ vút qua tầm [G] tay.

Tình [Em] yêu đến cho hồn nhớ
Lời [D] thơ xóa theo bụi [Em] mờ
Chiều [C] xưa thấp thoáng trên [D] môi
Rời [B7] xa ta nhớ một [Em] lần.

ĐK:
Ngày [Em] qua trên cõi lạc [C] hồng
Bềnh bồng theo [G] gió cuốn xô đi
Tình nhân sớm đã lãng [F] quên
Phút giây người [D] quay đi một [B7] chiều.

2. Biển [Em] cát cuốn ta về gió
Nhạt [D] phai dấu xưa mịt [Em] mù
Người [C] yêu bước đã phôi [D] pha
Ngàn [D7] đời mãi xa vời [G] xa.

Ngoài [Em] cốc đến khi chiều úa
Già [D] nua tóc mây bọt [Em] bèo
Tuổi [C] thơ sớm đã phiêu [D] du
Về [B7] theo cát bụi hồng [Em] trần.

Chords List
Available on

Chord: Cát bụi hồng trần - Y Vũ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like