Chord/Tab song: Cảm Nhận - Nhất Trung

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cảm Nhận - Nhất Trung - (Thật Chúa[Am] đã đến với con[G] bằng tình yêu lớn lao[C] [A7...)

a year ago348 Nhất Trung
--
Thật Chúa[Am] đã đến với con[G] bằng tình yêu lớn lao[C] [A7].
Thật Chúa[Dm] đã đến đổi thay đời con giúp con[B] biết nhận ra[E7].
Từ bao năm[Am] Giáng sinh về, lòng con[G] vẫn mãi ơ thờ[C] [A7].
Giờ đây con[Dm] quay về bên Chúa[Am], Chúa ơi[B] Giáng sinh[E7] vào lòng con[Am].
 
Con nhận ra[F] con xấu xa[G] nhưng Ngài yêu con[Am].
Bao tội con[F] Chúa thứ tha[Em] và gánh hết[E7].
 
Ôi vì lòng[Am] yêu thương thế nhân[Dm], chính con Trời[G] Ngài đã Giáng sinh[C7].
Cho người người[F] sống trong lầm than[G] nay tìm được ánh sáng[E7] [A7].
Con hiểu rằng[Am] JESUS Giáng sinh[Dm] đem an lành[G] hạnh phúc nơi nơi[C].
Cho mọi người[F] sóng trong niềm vui[G], khi nhận[E7] tình yêu Chúa......Giáng sinh[Am]

Chords List

Chord: Cảm Nhận - Nhất Trung - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like