Chord/Tab song: Bốc bát họ - BÌNH GOLD

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bốc bát họ - BÌNH GOLD - (Biết [Em]điều tôn trọng người lớn đấy là [Em]kính lão đắc th...)

4 months ago158 BÌNH GOLD
--
Biết [Em]điều tôn trọng người lớn đấy là [Em]kính lão đắc thọ
Đánh 8 [Em]3 mà nó ra 38 thì đấy là [Am]số mày max nhọ
Nhưng mà thôi không [Em]sao, tiền thì
đã mất rồi không việc [Em]gì phải nhăn nhó
Nếu mà cảm [Em]thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho [Am]mình một bát họ
 
Mày chỉ cần [Em]photo cái chứng minh thư và [Em]sổ hộ khẩu
Mang qua tiệm [Em]cầm đồ không vấn đề gì [Am]về độ trẩu
Đọc cái địa [Em]chỉ nhà nó cho thằng em qua [Em]nhà mày check đã
Đưa cho mày [Em]tờ giấy mày chỉ việc ký là có [Am]tiền mặt à
 
Nếu mà nó có [Em]hỏi thì mày cứ bảo là anh [Em]Bình giới thiệu
Bốc cái bát 2 [Em]0 mà mày được cầm về tận 1 [Am]6 triệu
Đường đường là một dân [Em]chơi cái
gì chứ tiền thì không được [Em]thiếu
Mày cứ chơi đồ [Em]hiệu thì kiểu gì chẳng
có nhiều [Am]đứa yêu (hiểu ý anh nói không?)
 
[Em]Bốc bát họ
[Em]Bốc bát họ đê!
[Em]Bốc bát họ,
anh [Am]em là bốc bát họ đê!
 
[Em]Bốc bát họ
[Em]Bốc bát họ đê!
[Em]Bốc bát họ,
anh [Am]em là bốc bát họ đê!
 
[Em]Người người bốc họ
[Em]Nhà nhà bát họ
[Em]Alo là có tiền, chỉ có [Am]thể là bốc bát họ
 
[Em]Bốc bát họ
[Em]Bốc bát họ đê!
[Em]Bốc bát họ,
anh [Am]em là bốc bát họ đê!

Chords List

Chord: Bốc bát họ - BÌNH GOLD - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like