Chord/Tab song: Ba Ngọn Nến Lung Linh - Ngọc Lễ,Phương Thảo

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ba Ngọn Nến Lung Linh - Ngọc Lễ,Phương Thảo - (Nhịp : 2/4 ------------------------------ | [G]Ba là cây nến...)

5 years ago730 Slow
--
Nhịp : 2/4
------------------------------
| [G]Ba là cây nến | [G]vàng
| [G]Mẹ là cây nến | [Bm]xanh
| [Am]Con là cây nến | [D]hồng
| [D7]Ba ngọn nến lung | [Em]linh
| [Em]a à á a | [D]a
| [D7]Thắm sáng một gia | [G]đình
solo đàn mandolin:
[G]|___ [G]|___ [Em]|___ [Em]|___ [Am]|___
|[Am]___ |[D7]___ |[D7]___ |[G]___
| [G]Ba là cây nến | [G]vàng
| [G]Mẹ là cây nến | [Bm]xanh
| [Am]Con là cây nến | [D]hồng
| [D7]Ba ngọn nến lung | [Em]linh
| [Em]a à á a | [D]a
| [D7]Thắm sáng một gia | [G]đình [G]|___
| [G]Gia đình gia | [C]đình
| [Am]Ôm ấp những ngày | [Bm]thơ
| [D]Cho ta bao kỷ niệm | [C]thương mến
| [G]Gia đình gia | [C]đình
| [Am]_ Vương vấn bước chân ta | [D]đi
| [D7]_ Ấm áp trái tim quay | [G]về
| [G]Gia đình gia | [C]đình
| [Am]Ôm ấp ta những ngày | [Bm]thơ
| [D]Cho ta bao kỷ niệm | [C]thương mến
| [G]Gia đình gia | [C]đình
| [Am]_ Bên nhau mỗi khi đớn | [D]đau
| [D7]_ Bên nhau đến suốt cuộc | [G]đời
ĐK:
| [G]Lung linh lung linh
tình | [C]mẹ tình cha
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [D]một mái nhà
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [C]buồn cùng vui
| [G]Lung linh hai | [D]tiếng gia đình
| [G]Lung linh lung linh
tình | [C]mẹ tình cha
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [D]một mái nhà
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [C]buồn cùng vui
| [G]Lung linh hai | [C]tiếng gia | [G]đình
[G]|___ [G]|___ [Em]|___ [Em]|___ [Am]|___
|[Am]___ |[D7]___ |[D7]___ |[G]___
| [G]Ba là cây nến | [G]vàng
| [G]Mẹ là cây nến | [Bm]xanh
| [Am]Con là cây nến | [D]hồng
| [D7]Ba ngọn nến lung | [Em]linh
| [Em]a à á a | [D]a
| [D]Thắm sáng một gia | [G]đình [G]|___
| [G]Gia đình gia | [C]đình
| [Am]Ôm ấp những ngày | [Bm]thơ
| [D]Cho ta bao kỷ niệm | [C]thương mến
| [G]Gia đình gia | [C]đình
| [Am]_Vương vấn bước chân ta | [D]đi
| [D7]_Ấm áp trái tim quay | [G]về
| [G]Gia đình gia | [C]đình
| [Am]Ôm ấp ta những ngày | [Bm]thơ
| [D]Cho ta bao kỷ niệm | [C]thương mến
| [G]Gia đình gia | [D]đình
| [Am]_Bên nhau mỗi khi đớn | [D]đau
| [D7]_Bên nhau đến suốt cuộc | [G]đời
ĐK:
| [G]Lung linh lung linh
tình | [C]mẹ tình cha
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [D]một mái [G]nhà
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [C]buồn cùng vui
| [G]Lung linh hai | [D]tiếng gia [G]đình
| [G]Lung linh lung linh
tình | [C]mẹ tình cha
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [D]một mái [G]nhà
| [G]Lung linh lung linh
cùng | [C]buồn cùng vui
| [G]Lung linh hai | [C]tiếng [D]gia | [G]đình
------------------
Đặt hợp âm: Hữu Trung

Chords List

Chord: Ba Ngọn Nến Lung Linh - Ngọc Lễ,Phương Thảo - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like