Chord/Tab song: Anh Thấy (Demo)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Anh Thấy (Demo) - ([Dm7]Vì sao anh [G7]thấy anh [Em7]nghèo, Có nhiêu [Dm7]tiền ...)

a year ago1465 Valse Wren Evans
--
[Dm7]Vì sao anh [G7]thấy anh [Em7]nghèo,
Có nhiêu [Dm7]tiền đắp hết cho tình [G7]yêu quý [Cmaj7]báu...
[Dm7]Chiều nay anh [G7]thấy không [Em7]giàu
Khi anh còn [Dm7]tầm một trăm dưỡi [G7] đi gặp [Cmaj7]em
[Dm7]Có đâu mà cứ cho, [Em7]không có đâu, anh không thèm nhỏ [Dm7]nhặt
Anh [G7]giữ chi [Cmaj7]cho riêng mình
[Dm7]Vì sao anh [G7]thấy anh [Em7]nghèo
Có nhiêu [Dm7]đâu thật ra dệt [G7] đắp hết vào [Cmaj7]em.

Chords List

Chord: Anh Thấy (Demo) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like