Chord/Tab song: Anh Đã Ổn Hơn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Anh Đã Ổn Hơn - (Ừ thì anh [Cmaj7]đã ổn hơn Vẫn muốn biết em [E]đang thấy thế...)

a year ago6146 Ballade MCK
--
Ừ thì anh [Cmaj7]đã ổn hơn
Vẫn muốn biết em [E]đang thấy thế [Am7]nào?
Em [Fm] hỡi
Có lẽ anh chỉ là thằng [Em7]điên
Đã tìm thấy [Am]em
Ở 1 [Dm7]nơi mà sau này anh nhận ra là trong [G]mơ
Ừ thì anh [Cmaj7]đã ổn hơn
Nếu như ta [E]không gặp nhau ở trên tầng [Am7]lầu
Và giá [Fm]như
có thêm lần [Em7]đầu
Để anh [Am7]nói yêu em, yêu [Dm7]em, yêu [G] em
 
Trao cho [Cmaj7]em bản tình ca anh viết, chỉ mình [Fmaj7]em
Để em [Em7]quên đi lệ sầu, được [Am]yêu như ngày đầu
Chính [Dm7]em, chính [G]em
 
Và có lẽ [Cmaj7]anh đang, chìm sâu
Anh không biết là [E]mơ hay thật [Am7] [Fm]
Nghĩ về [Em7] em, nên lòng xót [Am7]xa
Cảm xúc đang muốn [Dm7]kiếm tìm
Nên anh lại rót [G]ra
Và qua ngày [Cmaj7]mai
Lại phải quên giấc mộng [E]buồn
Có [Am7]em
Vẽ thêm nụ [Em7]cười, trong ngần mắt [Am7]em
Vì tất cả những [Dm7]tháng ngày
Mình đã đi bên [G]nhau
 
Trao cho [Cmaj7]em bản tình ca anh viết, chỉ mình [Fmaj7]em
Để em [Em7]quên đi lệ sầu, được [Am7]yêu như ngày đầu
Chính [Dm7]em, chính [G]em
(solo)
Ừ thì anh [Cmaj7]đã ổn hơn
Nếu như ta [E]không gặp nhau ở trên [Am7]tầng lầu
Và giá [Fm]như
có thêm lần [Em7]đầu
Để anh [Am7]nói yêu em, yêu [Dm7]em, yêu [G]em

Chords List

Chord: Anh Đã Ổn Hơn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like